ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
1,647
ปีนี้
17,704
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
28,042
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203-:- ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 
-:- ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 
-:- ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 
-:- การประเมินความพึงพอใจ โครงการบุญคูณลาน 
-:- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง (พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561) 
-:- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง (พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561) 
-:- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง (พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561) 
-:- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง (พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561) 
-:- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง (พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561) 
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาไมัแก้ว ที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
บรรยากาศการยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวนมัน-โนนตาลี
ติดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC (Asphaltic Concrete)
ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตำบลเขาไม้แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่า 2 ตัว บริเวณไร่อ้อยพื้นที่บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 6
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้เข้าระงับเหตุดังกล่าวทันทีหลังได้รับแจ้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวนมัน-โนนตาลี หมู่ที่ 7 บ้านหนองประดู่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลเขาไม้แก้ว (เส้นที่ 2 หมู่ที่ 9 บ้านโปร่งศรีษะเกษ-ทางหลวง 359) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลเขาไม้แก้ว (เส้นที่ 3 หมู่ที่ 11 สายข้างโรงเรียนบ้านคลองตามั่น - ทางหลวง 359)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบกิ่งเดียว หมู่ที่ 10 บ้านขุนด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบกิ่งเดียว หมู่ที่ 9 บ้านโปร่งศรีษะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดทุ่งพระพุทธ ต่อจากเส้นเดิม หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจ้าแรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวนมัน- โนนตาลี หมู่ที่ 7 บ้านหนองประดู่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบกิ่งเดียว หมู่ที่ 9 บ้านโปร่งศรีษะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบกิ่งเดียว หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง วัดทุ่งพระพุทธ ต่อจากเส้นเดิมหมู่ที่ 2 บ้านคลองเจ้าแรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 บ้านสันดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งรายทางแบบกิ่งเดียว หมู่ที่ 4 จากบ้านช่างชาญ ถึงบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด จำนวน 20 จุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงกาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านนาคลองกลาง โดยวิธีคัดเลือก 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการผันน้ำเพื่อราษฎร หมู่ที่6 
-:-  ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 


-:- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
-:- รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
-:- รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
-:- รับบรรจุแต่งตั้ง รับโอน และรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประชาสัมพันธ์รับบรรจุแต่งตั้ง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา 
-:- รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดปราจีนบุรีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ