ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
58
เดือนที่แล้ว
1,435
ปีนี้
8,471
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
18,809
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
นางสาวกชพร เงินโสม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
โทร. 081-9337603
นางสาวกชพร เงินโสม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
โทร. 081-9337603


นางสาวกชพร เงินโสม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 081-9337603
นางสาวรุ่งมณี ตำหนง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-9774801
นายคุ้มเขต ฉลองเนตรสดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 090-9097121
นางระพีพันธ์ วิสูตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 061-4901873
นางสาวรุ่งมณี ตำหนง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 081-9774801