ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
1,458
ปีนี้
13,913
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
24,251
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 256623 มี.ค. 2566
2รายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 ต.ค. 2565
3ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ9 ก.ย. 2565
4รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 256526 ส.ค. 2565
5ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ส.ค. 2565
6สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ประเภทวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 256529 มิ.ย. 2565
7ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.256524 มิ.ย. 2565
8คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)19 เม.ย. 2565
9ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)19 เม.ย. 2565
10สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 256429 ต.ค. 2564
11ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644 ต.ค. 2564
12ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว22 ก.ย. 2564
13ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 256431 ส.ค. 2564
14ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)29 เม.ย. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว5 เม.ย. 2564
16ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว2 เม.ย. 2564
17คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน27 ก.ย. 2562
18คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256131 ต.ค. 2561
19ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256031 มี.ค. 2561
20ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว1 ส.ค. 2560

1 2   >>  >|