ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
58
เดือนที่แล้ว
1,435
ปีนี้
8,471
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
18,809
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 ต.ค. 2565
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256529 ก.ย. 2564
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25645 ต.ค. 2563
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25597 มิ.ย. 2560
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 255724 ก.ค. 2557
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255524 ธ.ค. 2555

1