ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
1,458
ปีนี้
13,913
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
24,251
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก3 เม.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ธ.ค. 2564
3อบรมให้ความรู้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ13 พ.ค. 2564
4อบรมให้ความรู้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน13 พ.ค. 2564
5ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนตำบล13 พ.ค. 2564
6แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง13 พ.ค. 2564
7ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง13 พ.ค. 2564
8แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ เก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร คุมสอบ ออกข้อสอบ คัดเลือก และสอบสัมภาษณ์13 พ.ค. 2564

1