ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
58
เดือนที่แล้ว
1,435
ปีนี้
8,471
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
18,809
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
2ประกาศ เรื่องการสร้างขวัญ กำลัง และการลงโทษ3 ม.ค. 2565
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน1 ต.ค. 2564
4ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 256413 ม.ค. 2564
5ประกาศ ก.อบต.จ. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25631 ม.ค. 2563
6มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 256213 พ.ค. 2562
7มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611 ก.พ. 2561
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 25602 ม.ค. 2560
9แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)30 ธ.ค. 2559
10ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น25 มิ.ย. 2544

1