ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
58
เดือนที่แล้ว
1,435
ปีนี้
8,471
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
18,809
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติการจัดการเร่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ4 พ.ค. 2564
2คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์22 ธ.ค. 2563
3คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์22 ธ.ค. 2563
4ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์22 ธ.ค. 2563
5ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 22 ธ.ค. 2563
6ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการ22 ธ.ค. 2563
7คำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านยึดถือปฏิบัติตามระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก22 ธ.ค. 2563
8ประกาศระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก22 ธ.ค. 2563
9ระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก22 ธ.ค. 2563
10มาตรการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต1 ต.ค. 2562
11มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต26 ก.ย. 2562
12ประกาศจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์20 ก.ย. 2560

1