ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
58
เดือนที่แล้ว
1,435
ปีนี้
8,471
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
18,809
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256631 มี.ค. 2566
2การปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25658 มี.ค. 2565
3การเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างคุ้มค่า ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 256527 ธ.ค. 2564
4อบรมให้ความรู้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน13 พ.ค. 2564
5อบรมให้ความรู้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ13 พ.ค. 2564
6แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล13 พ.ค. 2564

1