ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
58
เดือนที่แล้ว
1,435
ปีนี้
8,471
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
18,809
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256621 เม.ย. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภสยในหน่วยงาน1 ต.ค. 2564
3ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร13 พ.ค. 2564
4คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน13 พ.ค. 2564
5คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ13 พ.ค. 2564
6แผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ปี 256413 พ.ค. 2564
7ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต13 พ.ค. 2564
8ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส9 พ.ค. 2564
9มาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต1 ต.ค. 2563
10มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ1 ต.ค. 2562
11มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกกท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2562
12มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ต.ค. 2562
13มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2562
14มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ต.ค. 2562
15ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ16 ส.ค. 2560

1